1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng INVENTORY (Mô hình Basic)
 3. Khởi tạo
 4. Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống

1. Cài đặt hệ thống

Mục đích: Cho phép khách hàng xác định trước mô hình hoạt động trên INVENTORY. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh giao diện tính năng để phù hợp tốt nhất với mô hình của khách hàng lựa chọn.

Thao tác: Sau khi khởi tạo thành công INVENTORY. Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> Cài đặt hệ thống

Các option tùy biến theo từng đối tượng KH:

 • Thông tin kho: Chọn mô hình hoạt động quản lý kho của nhà hàng
Lựa chọn: Chỉ có kho cửa hàng
+ Đổi với mô hình Basic(Cơ bản nhất, chỉ có kho cửa hàng)
+ Các cửa hàng chủ động mua hàng hóa trực tiếp từ các nhà cung cấp bên ngoài và tự bảo quản.
+ Có thể điều chuyển hàng hóa từ cửa hàng này sang cửa hàng khác nếu có nhiều cửa hàng.
 • Bộ phận thu mua: Kích hoạt nếu có bộ phận thu mua. Tiếp nhận đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu mua hàng đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Phù hợp với mô hình phức tạp, chuỗi. Có 1 người chuyên biệt để quản lý đơn hàng từ các kho cửa hàng, bếp trung tâm.
 • Phiếu mua hàng đến nhà cung cấp: Các kho chủ động đặt mua hàng hóa đến các nhà cung cấp bên ngoài dựa theo bảng giá đã được khai báo.
 • Kế hoạch mua hàng: Lên kế hoạch trước việc mua các hàng hóa, bao gồm các các mặt hàng cần chế biến. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang nguyên vật liệu khi tạo các phiếu mua hàng, phiếu yêu cầu mua hàng.
 • Chủ động điều chuyển hàng hóa giữa các kho: Các kho có thể chủ động tự tạo lệnh điều chuyển hàng hóa sang các kho khác.
 • Luồng chế biến bán thành phẩm: Cho phép các kho tự động xuất các nguyên vật liệu theo các bán thành phẩm dựa theo các công thức đã được khai báo và nhập lại bán thành phẩm để thoi dõi tồn kho.
 • Luồng sơ chế nguyên vật liệu: Hệ thống sẽ tự động quy đổi ra các nguyên vật liệu được làm ra dựa theo số lượng nguyên vật liệu gốc và công thức sơ chế.
 • Nhượng quyền:
+ Không kích hoạt(Mặc định): Nhượng quyền và công ty sẽ vẫn vận hành theo luồng chung, có thể điều chuyển nội bộ hàng hóa giữa công ty và nhượng quyền bình thường.
+ Kích hoạt: Nhượng quyền sẽ vận hành tách biệt với công ty và với các chủ nhượng quyền khác. Giữa công ty và các chủ nhượng quyền không thể điều chuyển hàng hóa nội bộ cho nhau mà phải qua luồng mua hàng.

Thông thường đối với mô hình Basic chỉ cần kích hoạt có sử dụng một số option sau:

 • Chỉ có kho cửa hàng
 • Phiếu mua đến NCC nếu muốn quản lý công nợ NCC
 • Luồng chế biến
 • Luồng sơ chế(Nếu có)

 

2. Phân quyền

Mục đích: Cho phép khách hàng phân lại các quyền sử dụng các tính năng cho từng Bộ Phận: Quản lý kho cửa hàng, Quản lý kho tổng, Bếp trung tâm, Thu Mua,…)

Thao tác: Sau khi khởi tạo thành công INVENTORY. Cài đặt -> Phân quyền -> Chọn group quyền -> Click V để thêm hoặc bớt quyền tương ứng -> Lưu lại

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?