1. Home
  2. Docs
  3. Tài liệu
  4. Epayment
  5. Thao tác thanh toán trên POS (Thu ngân)

Thao tác thanh toán trên POS (Thu ngân)

– Trong giao diện ‘Tổng tiền’ để in hóa đơn thực hiện các bước theo (Hình 1) để vào phần thanh toán qua thẻ VinIDPay.

Giao diện tổng tiền

– Sau khi chọn phương thức thanh toán, màn hình phụ sẽ hiển thị mã QR (nếu dùng màn phụ – Hình 2) hoặc thiết bị hiển thị sẽ hiển thị mã QR (nếu sử dụng thiết bị hiển thị QR – Hình 3).
– Khách hàng sử dụng App thanh toán và thực hiện thao tác thanh toán trên App. Sau khi thanh toán thành công trên App, hóa đơn sẽ tự động in ra và màn hình thu ngân sẽ hiển thông báo (Hình 4).

Giao diện màn hình phụ
QR Code trên thiết bị hiển thị mã QR
Thông báo khi thanh toán thành công
Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?