1. Home
  2. Docs
  3. Tài liệu
  4. Epayment
  5. Các lỗi khi thanh toán qua QR Code
  6. Lỗi đối soát thanh toán

Lỗi đối soát thanh toán

– Bill thanh toán qua VinIDPay nhưng ghi nhận phương thức khác:

+  Lỗi này do thao tác Merchant bị sai như mục II/ 2/ 2.1/ Note 1 → Merchant cần thao tác đúng như mục II/ 2/ 2.1/ Note 2.

+ Với những bill bị sai cần check lại với VinID xem có khớp thông tin giao dịch hay không (địa chỉ, thời gian, số tiền thanh toán):

→ Nếu khớp cần sửa lại bill vừa in ra về phương thức VinIDPay Offline.

→ Hoàn tiền lại cho khách hàng nếu Merchant thu tiền mặt trong khi tài khoản Merchant đã nhận được tiền và tài khoản khách hàng đã bị trừ tiền.

– Tài khoản khách hàng đã bị trừ tiền nhưng phần mềm không in bill và chưa ghi nhận doanh thu:

+ Tạo một bill có mới với đầy đủ thông tin bill của khách và chọn phương thức thanh toán VinIDPay Offline.

+ Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/ 2) để được hỗ trợ.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?