epayment

Lỗi thanh toán: “Bạn có muốn tiếp tục chờ khách thanh toán không?”

LỖI THANH TOÁN: KHI MERCHANT CHỌN THANH TOÁN BẰNG VINIDPAY HIỂN THỊ BÁO LỖI BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC CHỜ KHÁCH THANH TOÁN KHÔNG ? (HÌNH 1) – Lỗi do khách hàng chưa hoàn thành thanh toán giao dịch trên App. Merchant chọn nút ‘Yes’ để tiếp tục đợi khách hàng hoàn thành giao dịch: …

Lỗi thanh toán: “Bạn có muốn tiếp tục chờ khách thanh toán không?” Read More »

Lỗi đối soát thanh toán

– Bill thanh toán qua VinIDPay nhưng ghi nhận phương thức khác: +  Lỗi này do thao tác Merchant bị sai như mục II/ 2/ 2.1/ Note 1 → Merchant cần thao tác đúng như mục II/ 2/ 2.1/ Note 2. + Với những bill bị sai cần check lại với VinID xem có khớp …

Lỗi đối soát thanh toán Read More »

Unable to connect to the remote server

– Trong quá trình bán hàng phần mềm bị mất mạng internet nên bị báo lỗi dưới đây → Kiểm tra lại mạng internet nhà hàng và tắt phần mềm bán hàng iPOS đi rồi mở lại

Đối soát

– Sử dụng báo cáo ‘Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng kèm phương thức thanh toán’ (Hình 1). Báo cáo → Báo cáo bán hàng → Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng kèm phương thức thanh toán → Chọn thời gian cần xem → Xem → Báo cáo cần xem (Hình …

Đối soát Read More »

Epayment

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VINIDPAYQR4 TRÊN PHẦN MỀM iPOS.VN iPOS – Intelligent Point Of Sale