Thao tác thanh toán trên POS (Thu ngân)

– Trong giao diện ‘Tổng tiền’ để in hóa đơn thực hiện các bước theo (Hình 1) để vào phần thanh toán qua thẻ VinIDPay. – Sau khi chọn phương thức thanh toán, màn hình phụ sẽ hiển thị mã QR (nếu dùng màn phụ – Hình 2) hoặc thiết bị hiển thị sẽ hiển …

Thao tác thanh toán trên POS (Thu ngân) Read More »