1. Home
  2. Tài liệu
  3. Epayment
  4. Các lỗi khi thanh toán qua QR Code
  5. Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT

Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT

– Liên hệ 19004766 để được xử lý (Hình 1): Lỗi xảy ra với những khách hàng sử dụng thiết bị hiển thị QRCODE:

Hình 1. Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT, liên hệ 19004766 để được xử lý

– Do thiết bị hiển thị QRCODE bị mất kết nối đến máy tính (lỏng dây cắm hoặc bị tụt ra) → cắm lại các đầu kết nối của thiết bị và máy tính (Hình 2):

Hình 2. Đầu kết nối giữa thiết bị hiển thị QRCODE và máy tính

– Do cổng COM kết nối nhận cổng khác  → Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/2).

– Do cấu hình kết nối sai cổng COM → Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/2).

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?