1. Home
  2. Docs
  3. Tài liệu
  4. Epayment
  5. Các lỗi khi thanh toán qua QR Code
  6. Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT

Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT

– Liên hệ 19004766 để được xử lý (Hình 1): Lỗi xảy ra với những khách hàng sử dụng thiết bị hiển thị QRCODE:

Hình 1. Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT, liên hệ 19004766 để được xử lý

– Do thiết bị hiển thị QRCODE bị mất kết nối đến máy tính (lỏng dây cắm hoặc bị tụt ra) → cắm lại các đầu kết nối của thiết bị và máy tính (Hình 2):

Hình 2. Đầu kết nối giữa thiết bị hiển thị QRCODE và máy tính

– Do cổng COM kết nối nhận cổng khác  → Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/2).

– Do cấu hình kết nối sai cổng COM → Liên hệ tổng đài iPOS.vn (19004766/2).

Tags , ,

How can we help?