Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT

– Liên hệ 19004766 để được xử lý (Hình 1): Lỗi xảy ra với những khách hàng sử dụng thiết bị hiển thị QRCODE: – Do thiết bị hiển thị QRCODE bị mất kết nối đến máy tính (lỏng dây cắm hoặc bị tụt ra) → cắm lại các đầu kết nối của thiết bị …

Lỗi mở cổng thiết bị QR PAYMENT Read More »