1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  4. Luồng theo dõi hồ sơ vay

Luồng theo dõi hồ sơ vay

1. Video clip hướng dẫn

 

2. Hướng dẫn

Để truy cập vào Hồ sơ vay của tôi, user có 2 cách: Ấn Theo dõi hồ sơ vay hoặc vào Tab Gói vay của tôi

 

3. Các thông tin được hiển thị trong Gói vay của tôi

Trong Gói vay của tôi, user có thể tìm thông tin về gói vay của mình bằng cách:

– Ấn vào các tab

  • Hồ sơ đã nộp
  • Hồ sơ chưa nộp

– Hoặc sử dụng bộ lọc với các Trạng thái:

  • Ấn vào Trạng thái để chọn 1 hoặc nhiều trạng thái

Nội dung thông tin được hiển thị trong Gói vay của tôi:

– Tên gói vay

– Đơn vị cung cấp gói vay

– Trạng thái

– Ngày tạo

– Số tiền được phê duyệt

– Thời hạn

– Số tiền cần thanh toán hàng tháng

– Lịch sử hồ sơ vay

– Button

  • Liên hệ hỗ trợ số hotline iPOS
  • Xem hồ sơ vay
    + Xem hồ sơ vay đã nộp ở trạng thái Read only, không thể chỉnh sửa
Trạng thái hồ sơ Trạng thái gói vay Định nghĩa
Hồ sơ chưa nộp Hồ sơ đang được user lưu dưới dạng bản nháp, chưa ấn Nộp hồ sơ trên hệ thống
Hồ sơ đã nộp Chờ xét duyệt Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ và hệ thống đang trong trong quá trình kiểm duyệt hồ sơ, thẩm định, xét hạn mức cho vay và chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ đã nộp Không hợp lệ Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ và hệ thống đã kiểm tra trả kết quả các thông tin điền không hợp lệ
Hồ sơ đã nộp Chờ ký hợp đồng Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ và hệ thống đã xong quá trình kiểm duyệt hồ sơ, thẩm định, xét hạn mức cho vay và chuẩn bị hồ sơ, đã gửi hợp đồng cho user (khách hàng) qua email, đang chờ khách hàng ký
Hồ sơ đã nộp Chờ giải ngân Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hợp đồng đã ký. Đang chờ hệ thống/ đơn vị cung cấp gói vay giải ngân
Hồ sơ đã nộp Đã nhận giải ngân Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hợp đồng đã ký. Hệ thống/đơn vị cung cấp đã giải ngân cho khách hàng
Hồ sơ đã nộp Chờ thanh toán Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hợp đồng đã ký. Hệ thống/đơn vị cung cấp đã giải ngân cho khách hàng. Đang chuẩn bị đến hạn user/khách hàng thanh toán cho bên cho vay
Hồ sơ đã nộp Chậm thanh toán Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hợp đồng đã ký. Hệ thống/đơn vị cung cấp đã giải ngân cho khách hàng. Khách hàng/use đã trễ hẹn thanh toán
Hồ sơ đã nộp Tất toán Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hợp đồng đã ký. Hệ thống/đơn vị cung cấp đã giải ngân cho khách hàng. Khách hàng đã hoàn thành trả các khoản theo hợp đồng
Hồ sơ đã nộp Từ chối Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Hồ sơ vay của khách hàng đã bị bên cho vay từ chối
Hồ sơ đã nộp Đã hủy Hồ sơ đã được user ấn nộp hồ sơ. Sau đó user ấn hủy

How can we help?