1. Home
 2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
 3. Luồng đăng ký khoản vay

Luồng đăng ký khoản vay

1. Video Clip hướng dẫn

 2. Hướng dẫn

Truy cập vào màn hình Vay tài chính bằng cách ấn vào Icon Vay tài chính từ Sidebar menu container ở bên trái

Màn hình này bao gồm 4 tab:

 • Sản phẩm vay
 • Gói vay của tôi
 • Quy trình & Thủ tục
 • Câu hỏi thường gặp

Nếu muốn xem nội dung chi tiết của từng phần thì ấn vào tên tab

Nội dung hiển thị mặc định là Sản phẩm vay

Để xem chi tiết thông tin một gói sản phẩm vay, ấn vào Xem chi tiết hoặc ấn vào section sản phẩm vay:

Nội dung thông tin chi tiết bao gồm:

 • Giới thiệu ngắn gọn gói vay
 • Thông tin bổ sung
 • Thông tin gói vay
 • Điều kiện vay
 • Quy trình vay
 • Hồ sơ, thủ tục

Để đăng ký gói vay, ấn Đăng ký vay từ màn hình Danh sách sản phẩm vay hoặc trong Chi tiết sản phẩm vay. Lúc này màn hình sẽ chuyển đến form Hồ sơ đăng ký vay

* Lưu ý các trường thông tin:

 • Nếu cung cấp thêm thông tin ở các mục Không bắt buộc sẽ giúp tăng khả năng được duyệt hồ sơ vay
 • Một số các trường thông tin có thể đã được điền sẵn (hệ thống tự động trích xuất dựa trên tài khoản đăng nhập nếu có thông tin) và có thể sửa
 • Các trường thông tin nếu không có ghi chú Không bắt buộc đều phải được điền đúng và đủ
 • Danh sách các trường thông tin được hiển thị sẽ tùy thuộc vào từng Sản phẩm vay và Đơn vị cung cấp

Màn hình đăng ký được chia làm 4 phần gồm 4 loại nội dung. Để chuyển thông tin giữa các loại nội dung, ấn vào nút Tiếp theo/ Quay lại hoặc trực tiếp ấn vào các bước ở thanh tiến trình như dưới hình:

 • Dấu tick xanh thể hiện đã điền đủ các thông tin ở bước đấy.
 • Hình tròn màu cam thể hiện user đang ở bước nào.
 • Hình tròn màu xám thể hiện các bước chưa hoàn thành

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?