1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  3. Luồng đăng ký khoản vay
  4. Bước 2: Thông tin doanh nghiệp

Bước 2: Thông tin doanh nghiệp

Trường thông tin Ghi chú Dạng thông tin
Tên cửa hàng trên iPOS Trường thông tin định dạng chữ và số không giới hạn số lượng ký tự. Hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Loại hình kinh doanh Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Ngành nghề kinh doanh Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Mã số thuế Trường thông tin dạng chữ và số Không bắt buộc
Số lượng cửa hàng kinh doanh/chi nhánh Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Địa chỉ kinh doanh (Tỉnh thành – Quận huyện – Phường xã) Trường thông tin chọn giá trị trong danh sách. Ấn vào ô để xổ ra các lựa chọn. Bắt đầu theo thứ tự từ Tỉnh thành → Quận huyện → Phường xã → Địa chỉ. Hệ thống có thể đã điền trước dựa trên thông tin có Bắt buộc
Địa chỉ kinh doanh (Địa chỉ) Trường nhập thông tin bao gồm chữ và số và các ký tự khác (nếu có). Ghi rõ Số nhà, tên đường có dấu Bắt buộc
Ảnh mặt tiền kinh doanh Ảnh phải nhìn thấy mặt tiền địa chỉ kinh doanh (hình ảnh cần có rõ địa chỉ, bảng hiệu, số điện thoại – nếu có). Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Bắt buộc
Ảnh cơ sở kinh doanh Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Bắt buộc
Ảnh chủ cửa hàng tại cơ sở kinh doanh Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Bắt buộc
Giấy phép đăng ký kinh doanh Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Không bắt buộc

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?