1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  3. Luồng đăng ký khoản vay
  4. Thông báo sau khi ấn Nộp hồ sơ

Thông báo sau khi ấn Nộp hồ sơ

Sau khi điền đúng và đủ các thông tin, ấn Nộp hồ sơ.

– Nếu hệ thống thông báo: Hệ thống đã nhận được hồ sơ đăng ký vay của bạn. Hồ sơ của bạn sẽ được liên hệ trong vòng 6 tiếng và có kết quả trong 24 tiếng tới.

  • Tức là: Hồ sơ của khách hàng đã được gửi lên hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm duyệt và liên hệ với khách hàng trong khoảng thời gian trên
  • Có 2 nút ấn:
+ Theo dõi hồ sơ vay: → Chuyển đến trang Hồ sơ vay của tôi
+ Xem sản phẩm vay khác

– Nếu hệ thống thông báo: Hồ sơ của bạn có một số vấn đề. Vui lòng kiểm tra lại các trường thông tin đã nhập và thử lại

  • Tức là: Có một số lỗi trong đơn hồ sơ của khách hàng.
  • Có 2 nút ấn:
+ Sửa hồ sơ vay:
– Kiểm tra lại các thông tin lần nữa và ấn nộp hồ sơ.
+ Liên hệ hỗ trợ
– Nếu vẫn không được. Gọi điện thoại liên hệ đến số hotline iPOS ở trên
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?