1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  3. Luồng đăng ký khoản vay
  4. Bước 1: Thông tin cá nhân

Bước 1: Thông tin cá nhân

Trường thông tin Ghi chú Dạng thông tin
Họ Trường thông tin định dạng chữ, không giới hạn số lượng ký tự. Nhập thông tin đúng với thông tin trên CMT/CCCD/Hộ chiếu Bắt buộc
Tên và Tên lót Trường thông tin định dạng chữ, không giới hạn số lượng ký tự. Nhập thông tin đúng với thông tin trên CMT/CCCD/Hộ chiếu Bắt buộc
CMND/CCCD Trường định dạng số. Số ký tự giới hạn từ 8 – 12 chữ số Bắt buộc
Ngày sinh Trường thông tin định dạng ngày tháng DD-MM-YYYY. Gõ từ bán phím trực tiếp thông tin ngày sinh Bắt buộc
Số điện thoại 1 Trường thông tin định dạng số, không dấu cách Bắt buộc
Số điện thoại 2 Trường thông tin định dạng số, không dấu cách Không bắt buộc
Email Định dạng xxx@xxx.xx Thông tin hợp đồng và các nội dung liên quan khoản vay sẽ được đơn vị cung cấp sản phẩm vay gửi vào địa chỉ email này Bắt buộc
Ảnh chụp 2 mặt CMND/CCCD Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Bắt buộc
Ảnh chụp chân dung có cầm CMND/CCCD Mặt trước Bấm vào dấu + để upload file, file phải đúng với định dạng được set của hệ thống (Xem hướng dẫn). Mỗi khung chỉ được upload duy nhất 1 ảnh. Để xóa ảnh, user có thể ấn vào icon Thùng rác. Để tải lại ảnh, ấn vào icon Refresh Bắt buộc

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?