1. Home
 2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ME-INVOICE TRÊN FABI
 3. Lưu ý sử dụng

Lưu ý sử dụng

 1. Giá trị tổng tiền hóa đơn trên M-invoice và báo cáo đối soát hóa đơn VAT trên CMS FABi sẽ khác nhau nếu hóa đơn có sử dụng voucher hạch toán “Phiếu giảm giá”
 2. Ngày HDDT trên cáo đối soát hóa đơn VAT ở CMS FABi là ngày xuất hóa đơn VAT, chứ không phải ngày thanh toán hóa đơn tại POS bán hàng
 3. Ngày viết HDDT luôn là ngày hiện tại thực tế, không thể thay đổi
 4. Hóa đơn đã xuất VAT sẽ không thể sửa/ xóa hóa đơn, chỉ có thể thay đổi được nội dung viết VAT. Người dùng có thể sử dụng chức năng “Xem trước” để kiểm tra lại phương thức thanh toán, món ăn trước khi đồng bộ qua HDDT
 5. Nội dung được gửi qua M-invoice dưới dạng chi tiết từng món ăn, và các khoản chiết khấu/ phí dịch vụ sẽ được thể hiện tách bạch từng dòng ra với giá món ăn
 6. Hóa đơn đã ký trên HDDT, sẽ không được sửa bất kỳ thông tin gì. Trường hợp sửa thông tin, phần mềm sẽ gửi thông báo tới người dùng thông qua app manager “Hóa đơn đã ký không thể sửa”
 7. Thông tin liên hệ:
 • Với các thao tác xuất hóa đơn tại POS hoặc CMSFABI, liên hệ tổng đài iPOS.vn: 19004766 nhánh 2
 • Với các nghiệp vụ liên quan tới hóa đơntrên trang M-invoice, liên hệ tổng đài M-invoice: 0901801618
 • Với các nghiệp vụ liên quan tới hóa đơn trên trang Me-invoice, liên hệ tổng đài Me-invoice: 1900 8677
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?