1. Home
 2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ
 3. II. Thanh toán QR đa năng (MoMo QR AIO)

II. Thanh toán QR đa năng (MoMo QR AIO)

Thanh toán QR đa năng (POS PC)

 • Bước 1: Tại giao diện thanh toán chọn vào phương thức thanh toán QR đa năng.
 • Bước 2: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã và xác nhận thanh toán.
 • Bước 3: Trong khi chờ đợi End-user thanh toán, phần mềm sẽ hiển bản thông báo -> Chọn “Yes” để tiếp tục chờ End-user thanh toán hoặc trong trường hợp End-user đã thanh toán thành công thì bấm “Yes” để in hóa đơn.
 • Bước 4: Khi thanh toán thành công phần mềm sẽ tự động đóng bàn và in hóa đơn.
 • Bước 1: Tại giao Order -> Chọn phương thức thanh toán QR đa năng.
 • Bước 2: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã và xác nhận thanh toán.
 • Bước 3: Khi End-user thanh toán thành công, nhân viên phải tự bấm xác nhận trên PDA để hoàn tất quá trình thanh toán.
Lưu ý: Khi End-user thanh toán thành công trên PDA sẽ không tự in hóa đơn, nhân viên phải thao tác in hóa đơn thủ công trên PDA.
Lưu ý: PDA chưa hỗ trợ in phiếu tạm tính hiển thị QR đa năng.
 • Bước 1: Tại giao diện thanh toán -> Chọn "Tạm tính"
 • Bước 2: Đưa phiếu tạm tính cho End-user để kiểm tra và thanh toán.
 • Bước 3: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã và xác nhận thanh toán.
 • Bước 4: Khi End-user thanh toán MoMo thành công, tại giao diện thanh toán -> Chọn "Thẻ" -> Chọn "MoMo QR đa năng".
 • Bước 4: Đợi trong vài giây, phần mềm sẽ tự in hóa đơn.

Thanh toán QR đa năng (POS FABi)

 • Bước 1: Thu ngân chọn phương thức thanh toán MoMo QR AIO trên FABi POS
Lưu ý: QR sẽ hiển thị ở màn hình phụ hoặc thiết bị hiển thị QR nếu có.
 • Bước 2: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã thanh toán và xác nhận thanh toán.
 • Bước 3: Phần mềm sẽ tự in hóa đơn khi End-user thanh toán thành công.
Bước 1: Tại giao diện order -> chọn phương thức thanh toán MoMo QR AIO.
 • Bước 2: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã và  xác nhận thanh toán.
 • Bước 3: Khi End-user thanh toán thành công, phần mềm sẽ tự in hóa đơn.
Khi kết nối QR đa năng, hệ thông sẽ tự động hiển thị mã QR đa năng lên phiếu tạm tính để End-user có thể thanh toán trực tiếp. Các thức sử dụng:
 • Bước 1: Tại giao diện gọi món bấm in phiếu tạm tính.
 • Bước 2: Đưa phiếu tạm tính cho End-user để kiểm tra và thanh toán.
Lưu ý:          1. Mã QR đã năng trên phiếu tạm tính chỉ có hiệu lực trong 60 phút.            2. Trong trường hợp có sự thay đổi về giá trị tiền trên hóa đơn, cần phải in lại phiếu tạm tính mới để cập nhật QR.
 • Bước 3: End-user sử dụng điện thoại để vào ứng dụng MoMo hoặc ngân hàng để quét mã và xác nhận thanh toán.
 • Bước 4: Khi End-user thanh toán xong, có 2 cách để in hóa đơn.
1. Thu ngân tiến hành vào lại bàn -> Chọn thanh toán phần mềm sẽ tự in hóa đơn. 2. Tại máy chủ sẽ hiển thị thông báo xác nhận khi End-user thanh toán thành công.   Lưu ý: tính năng cần cấu hình trên CMS FABi -> Điểm bán hàng -> Cấu hình cho MoMo đa năng
 • Đóng bàn: Ghi nhận doanh thu nhưng không in hóa đơn
 • Đóng bàn và in hóa đơn: Ghi nhận doanh thu đồng thời sẽ tự in hóa đơn.

Cách kiểm tra tiền thanh toán MoMo

 • Tại giao diện ví MoMo -> Chọn "Lịch GD" để kiểm tra.
 • Bước 1: Tìm kiếm ứng dụng "Đối tác MoMo".
 • Bước 2: Điền thông tin đăng nhập hoặc chọn "Tiếp tục với tài khoản ví MoMo".
 • Bước 3: Tiến hành kiểm tra giao dịch.
 • Bước 1:  Truy cập vào đường dẫn: https://business.momo.vn/sanpham/auth/login
 • Bước 2: Chọn đăng nhập bằng SMS.
 • Bước 3: Nhập thông tin số điện thoại kết nối, MoMo sẽ gửi mã OTP xác nhận về để xác nhận đăng nhập.
 • Bước 4: Thông tin giao diện sẽ hiển thị ở các mục "Báo cáo giao dịch" và "Đối soát giao dịch".
  1. Báo cáo giao dịch -Liệt kê các hóa đơn đã được thanh toán thành công hoặc thất bại.
  2. Đối soát giao dịch - Thống kê các giao dịch đã được phía MoMo chuyển tiền hoặc chưa chuyển.

Was this article helpful to you? Yes No 2

How can we help?