1. Home
  2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ
  3. I. Thanh toán MoMo
  4. Thanh toán trên màn hình chính

Thanh toán trên màn hình chính

  • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
  • Bước 2: chọn hình thức MomoQR

  • Bước 3: khách hàng sử dụng app Momo trên điện thoại để quét mã thanh toán trên màn hình của thu ngân

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?