1. Home
  2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ
  3. I. Thanh toán MoMo
  4. Thanh toán qua scaner

Thanh toán qua scaner

  • Bước 1: Thu ngân chọn thanh toán
  • Bước 2: Chọn hình thức Momo Scan

  • Bước 3: khách hàng cung cấp Mã QR trên app Momo của mình cho thu ngân

  • Bước 4: thu ngân quét mã của khách hàng cung cấp để thanh toán

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?