1. Home
  2. Docs
  3. CÁC CÁCH THỨC THANH TOÁN MOMO TRÊN FABi
  4. Thanh toán qua scaner

Thanh toán qua scaner

  • Bước 1: thu ngân chọn thanh toán
  • Bước 2: chọn hình thức Momo Scan

  • Bước 3: khách hàng cung cấp Mã QR trên app Momo của mình cho thu ngân

  • Bước 4: thu ngân quét mã của khách hàng cung cấp để thanh toán

How can we help?