1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH VANI TRÊN IPOS
  4. VI. Nhập voucher tại máy POS

VI. Nhập voucher tại máy POS

  • POS PC: Tại giao diện thanh toán chọn vào biểu tượng ? tiến hành nhập voucher vào.

  • POS FABi: tại giao diện gọi món chọn vào “Phiếu giảm giá” -> nhập voucher và bấm “Thêm“.

 

How can we help?