1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH VANI TRÊN IPOS
  3. V. Thao tác xuất Voucher VANI

V. Thao tác xuất Voucher VANI

– Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iPOS CRM

*Đăng nhập từ FABi: Vào FABi CMS -> Chọn “Ứng dụng” -> Tìm đến mục iPOS CRM -> chọn “Quản lý”.

*Đăng nhập trực tiếp từ đường dẫn (POS PC): https://crm.ipos.vn/vi/login -> Điền các thông tin đăng nhập.

– Bước 2: Tại giao diện chính chọn mục “Marketing” -> Chọn tiếp mục “Quản lý e-voucher“.

 

– Bước 3: Chọn vào “Tạo mới“.

– Bước 4: Chọn mục “Xuất danh sách voucher“.

– Bước 5: Nhập thông tin -> bấm “Đặt điều kiện voucher“.

– Bước 6: Nhập các thông tin về chương trình khuyến mãi -> chọn “Tiếp tục“.

– Bước 7: Chọn thời gian được phép xuất mã voucher.

– Bước 8: Chọn các điều kiện của voucher -> chọn “Tạo chương trình” để tạo voucher.

* Áp dụng cùng ưu đãi khác: Khi thực hiện nhiều chương trình marketing trong cùng một giai đoạn (ví dụ tặng voucher, chính sách chiết khấu trực tiếp cho thành viên, hay chính sách giá theo khung thời gian), bạn có thể quy định khách hàng có được hưởng nhiều ưu đãi trên một hóa đơn hay không.

* Kênh phân phối voucher: Chọn VANI_VOUCHER để xuất voucher cho VANI.

* Chỉ áp dụng voucher trên các kênh: Mục này bỏ trống không cần chọn.

* Voucher chỉ áp dụng cho thành viên: 

: Bắt buộc nhận thông tin hội viên mới được sử dụng voucher.

Không: Không cần nhập thông tin hội viên vẫn sử dụng được voucher.

* Mỗi thành viên nhận voucher một lần:

: Mỗi thành viên chỉ được áp dụng 1 voucher duy nhất.

Không: Không giới hạn số lần sử dụng voucher của thành viên.

– Bước 9: Xuất voucher gửi sang VANI.

– Bước 10: Nhập các thông tin liên quan đến voucher cần xuất.

– Bước 11: Voucher sẽ được gửi về email -> khi nhận được email cửa hàng sẽ chủ động liên hệ và gửi voucher qua VANI.

  • Trường hợp cần xuất thêm số lượng Voucher đã tạo.

– Tại giao diện quản lý e-voucher -> Tìm đến voucher cần xuất -> chọn “Xuất mã voucher.

 

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?