1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH VANI TRÊN IPOS
  3. II. Liên kết ứng dụng VANI với thương hiệu

II. Liên kết ứng dụng VANI với thương hiệu

– Bước 1: Tải ứng dụng VANI trên chợ ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) hoặc CH Play (hệ điều hành Android).

– Bước 2: Đăng ký tài khoản điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu.

– Bước 3: Chọn vào “Liên kết thẻ thành viên” -> Tìm đến thương hiệu cần liên kết và chọn “Liên kết“.

– Bước 4: Khi kết nối thành công người dùng có thể sử dụng mã vạch để tích điểm ở thương hiệu vừa liên kết.

 

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?