1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH VANI TRÊN IPOS
  4. IV. Thao tác tích điểm tại cửa hàng – POS FABi

IV. Thao tác tích điểm tại cửa hàng – POS FABi

Lưu ý: Cửa hàng có thể trang bị thiết bị đọc mã vạch để tối ưu thời gian nhập mã

1. Phần mềm POS FABi

– Bước 1: Nhờ khách hàng mở ứng dụng VANI trên điện thoại.

– Bước 2: Tại giao diện gọi món -> chọn vào “Thêm khách hàng” -> sau đó tiến hành quét mã vạch VANI của khách hàng -> bấm “Thêm” để lưu lại thông tin.

 

2. Phần mềm FABi PDA

– Bước 1: Nhờ khách hàng mở ứng dụng VANI trên điện thoại.

– Bước 2: Tại giao diện order -> chọn vào mục “Thêm khách hàng” -> chọn tính năng quét mã vạch -> tiến hành quét mã VANI của khách hàng và bấm “Thêm” để lưu thao tác.

How can we help?