TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI
  4. Chuẩn bị hạ tầng

Chuẩn bị hạ tầng

1. Kiểm tra cấu hình VAT của cửa hàng trên CMS FABi: Nhà hàng – Danh sách điểm bán hàng – chọn Nhà Hàng cần liên kết M-invoice:

  • Loại VAT:
– Nếu giá bán món ăn chưa bao gồm thuế và khi thanh toán có nhập % VAT thì chọn VAT Xuôi
– Nếu giá bán món ăn có bao gồm thuế và khi thanh toán không nhập % VAT thì chọn VAT Ngược
  • VAT %: dù vat xuôi hay ngược thì vẫn phải nhập giá trị VAT tùy vào thời điểm và chính sách của cơ quan thuế

2. Update POS lên version mới nhất

How can we help?