TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI

  1. Home
  2. TÀI LIỆU THAO TÁC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE TRÊN FABI
  3. Báo cáo

Báo cáo

1. Đối với nhân viên tại nhà hàng: các hóa đơn nào đã được xuất VAT sẽ có tick note “VAT”

2. Cũng như máy POS, tại Báo cáo Ca trên CMS FABi, người quản trị cũng theo dõi được các hóa đơn được xuất VAT

3. Ngoài ra, người quản trị phụ trách mảng hóa đơn VAT có thể xem báo cáo đối soát hóa đơn VAT trên hệ thống CMS FABi

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?