1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng O2O TRẢ TRƯỚC
 3. Khởi tạo & Cấu hình
 4. CRM

CRM

1. Khởi tạo & cấu hình O2O

 • Trên CRM chọn Trải nghiệm O2O & chọn mô hình Trả Trước

 • Bấm Bắt Đầu Ngay

 • Xác định phương thức nhận đồ của khách hàng:

* Với phương thức nhận đồ tại quầy:

Bấm chọn cửa hàng, chọn nút Nhận đồ tại quầy, sau đó bấm tải QR Code xuống để in ấn

* Với phương thức nhận đồ tại bàn:
Bấm chọn cửa hàng, chọn nút Nhận đồ tại bàn, nhập tên bàn & enter với mỗi tên bàn, sau đó bấm Tải tất cả QR Code xuống để in ấn

Lưu ý: Tên bàn phải giống tên bàn dưới POS bán hàng (phân biệt chữ in hoa với chữ thường và không có kí tự đặc biệt) từ 2 đến 5 kí tự

 • Cấu hình khung giờ bán O2O:

 • Chọn Template mong muốn:

 • Sau đó bấm Lưu lại

2. Báo cáo O2O

 • Trên Fabi CMS, mở mục Báo cáo > Báo cáo danh mục > Nguồn đơn, sau đó chọn thời gian & cửa hàng muốn xem doanh thu
=> Báo cáo thể hiện được tổng số lượt khách (tổng hóa đơn) và doanh thu từ nguồn O2O trả trước
=> Các cột khác của báo cáo dành cho các nguồn đơn online khác
3. Quản lý Menu trên CRM
 • Truy cập mục Nhà hàng & chọn Thực đơn

 • Sửa các món trong thực đơn, tích có bán O2O & thêm ảnh cho món & bấm Cập nhật

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?