1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng O2O TRẢ TRƯỚC
  3. Khởi tạo & Cấu hình
  4. CMS FABi

CMS FABi

1. Cấu hình thiết bị nhận đơn

  • Mở cấu hình điểm bán hàng sử dụng O2O

  • Chọn thiết bị nhận đơn Online & Lưu lại

2. Tạo nguồn đơn hàng O2O trả trước

  • Truy cập Cấu hình nhà hàng, mục Nguồn Đơn hàng & Thêm nguồn đơn hàng

  • Tạo nguồn O2O Trả Trước với Mã nguồn 10000290 & Lưu lại

3. Tích hợp thanh toán Momo & ZaloPay

Với mô hình O2O trả trước, cần tích hợp thanh toán Momo hoặc ZaloPay để thực khách thanh toán trực tiếp trên giao diện O2O thông qua các ví điện tử này.

3.1. Tích hợp Momo

B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> MOMO -> Bắt đầu

B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối MOMO

B3: Đợi thông tin liên hệ từ Momo để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toán được MOMO gửi qua email, tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> MOMO -> Quản lý

B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm

B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán MOMO.

 

3.2. Tích hợp ZaloPay

B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến Thanh toán -> ZALOPAY -> Bắt đầu

B2: Khai báo thông tin để được hỗ trợ kết nối ZALOPAY

B3: Đợi thông tin liên hệ từ ZALOPAY để lấy key triển khai
B4: Sau khi đã có Key thanh toan được ZALOPAY gửi tiến hành cấu hình thanh toán cho các điểm
Tìm đến Thanh toán -> ZALOPAY -> Quản lý
B5: Click Thêm cấu hình để cấu hình thanh toán cho các điểm.

B6: Lưu để hoàn thiện cấu hình thanh toán ZALOPAY.

 

4. Kết nối CMS FABi vs CRM

B1: Trên giao diện ứng dụng -> Tìm đến IPOS Apps -> IPOS CRM -> Bắt đầu

B2: Xác nhận Đồng ý để kết nối khởi tạo CRM cho thương hiệu.

B3: Hệ thống tự động link qua trang quản trị CRM

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?