1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI AHAMOVE (FABi)
  3. Hướng dẫn tích hợp hệ thống FABi- AhaMove
  4. Khai báo tích hợp hệ thống AhaMove

Khai báo tích hợp hệ thống AhaMove

  • Bước 1: Truy cập CMS FABI qua đường dẫn https://fabi.ipos.vn/
  • Bước 2: Chọn Tab Ứng dụng  à Chọn Tab Vận Chuyển à Chọn AhaMove và tiến hành kết nối

  • Bước 3 : Nhập số điện thoại đăng ký để tiến hành kết nối hệ thống và AhaMove

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?