1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI AHAMOVE (FABi)
  4. Hướng dẫn tích hợp hệ thống FABi- AhaMove
  5. Khai báo tích hợp hệ thống AhaMove

Khai báo tích hợp hệ thống AhaMove

  • Bước 1: Truy cập CMS FABI qua đường dẫn https://fabi.ipos.vn/
  • Bước 2: Chọn Tab Ứng dụng  à Chọn Tab Vận Chuyển à Chọn AhaMove và tiến hành kết nối

  • Bước 3 : Nhập số điện thoại đăng ký để tiến hành kết nối hệ thống và AhaMove

How can we help?