1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI AHAMOVE (FABi)
  3. Hướng dẫn thao tác vận hành tại cửa hàng
  4. Thao dõi quá trình giao vận của tài xế AhaMove

Thao dõi quá trình giao vận của tài xế AhaMove

  • Nhân viên nhà hàng cần vào lại mục quản lý giao vận( Xem lại Option 2 khi chuyển đơn hàng) để theo dõi toàn bộ toàn thái của tài xế AhaMove ở mục trang thái đơn hàng.

  • Ngoài ra để theo dõi chi tiết lộ trình vận chuyển đối với những đơn đang giao nhân viên nhà hàng có thể click đúp 2 lần vào đơn hàng, hệ thống sẽ show giao diện bản đồ cung đường và vị trí tài xế hiện tại.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?