1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH IPOS WEB ORDER (PC)
  3. Mục đích

Mục đích

Tài liệu này nhằm mục đích giúp cho nhà hàng có thể vận hành kênh bán hàng online chỉ qua link iPOS IPOS Web Order

Các chức năng chính giải pháp cung cấp:

  • Tích hợp việc Order online
  • Nâng cao trải nghiệm mới cho khách hàng qua đơn ‘Bán mang đi’ bên cạnh đơn ‘Giao hàng’ truyền thống
  • Mang lại giải pháp kinh doanh an toàn mùa dịch Covid: nhận đơn online để hạn chế tiếp xúc khách hàng, quy trình khép kín từ khi nhận đơn online – làm đồ – tích hợp giao vận Ahamove chuyển đơn đến tận tay khách hàng
  • Tiết kiệm chí phí làm App, làm Web để vận hành mô hình đặt đơn giao hàng online
  • Chủ động tùy biến menu nhà hàng mà không cần phải đợi phê duyệt từ bên thứ 3
  • Quản lý các đơn hàng Order qua IPOS Web Order: số lượng đơn hàng, tình trạng đơn hàng (Đang xử lý, Hoàn thành…)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?