1. Home
 2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH IPOS WEB ORDER (PC)
 3. Các lưu ý trong quy trình vận hành
 4. Vận hành iPOS Web Order qua hệ thống CRM

Vận hành iPOS Web Order qua hệ thống CRM

1. Cấu hình iPOS Web Order

Để chỉnh sửa và setup nội dung hiển thị nội dung trên kênh theo nhu cầu, người Quản trị vui lòng đăng nhập vào hệ thống CRM để chủ dộng tùy biến chỉnh sửa

1.a Cấu hình menu hiển thị

Nhà hàng cần chuẩn bị hình ảnh món ăn và làm theo hướng dẫn theo đường link https://huongdan.ipos.vn/docs/huong-dan-nhan-don-order-online-tu-kenh-IPOS Web Order/40466-2/cai-dat-mon/

1.b Thông tin điểm bán hàng

Để cài đặt thông tin điểm bán hàng (tên nhà hàng, địa chỉ, hotline), thời gian nhận đơn online nhà hàng có thể làm theo hướng dẫn qua link https://huongdan.ipos.vn/docs/huong-dan-nhan-don-order-online-tu-kenh-IPOS Web Order/40466-2/cai-dat-nha-hang/

1.c Cấu hình kênh hiển thị

Truy cập đến mục ‘Giải pháp Covid’ để thực hiện việc setup hiển thị cho kênh IPOS Web Order

 • Chọn nhà hàng hiển thị trên kênh: chọn ‘Tất cả’ để hiển thị toàn bộ các điểm cho phép đặt đơn online hoặc chọn những điểm cho phép đặt đơn online

 • Chọn giao diện menu đặt hàng phù hợp với người dùng (End user) và người quản trị có thể xem trước được màn hình hiển thị ứng với từng giao diện

 • Cách tính phí ship: tùy theo setup mà phí hiển thị trên IPOS Web Order sẽ hiển thị phí ship khác nhau
  • Miễn phí giao hàng: phí hiển thị phí ship là 0
  • Tính theo phí Ahamove: hiển thị phí ship theo Ahamove. Hệ thống liên kết trực tiếp đến Ahamove để lấy phí về và hiển thị lên
  • Phí giao hàng thỏa thuận: hiển thị phí ship là 0. Nhà hàng sẽ điền phí ship trong mục ‘Phí vận chuyển’ khi in bill dưới hệ thống POS bán hàng

 • QRCode và link nhúng trang: sau khi hoàn thiện setup điểm bán hàng hiển thị, giao diện, phí ship người quản trị tải QRCode xuống để in ra hoặc sử dụng đường link để nhúng vào trang web của nhà hàng hoặc những trang web khác theo nhu cầu

 

2. Tổng quan theo dõi đơn hàng

Để theo dõi tổng quan về đơn hàng từ xa, quản lý hoặc chủ cửa hàng có thể theo dõi thông qua chức năng “Đơn đặt hàng” trên CRM, hiển thị thông tin tổng các đơn đặt hàng, tình trạng từng đơn.

Để đảm bảo việc vận hành đơn hiệu quả thì bộ phận vận hành cần định kỳ kiểm tra theo dõi tình trạng đơn hàng trên phần “Đơn đặt hàng”

 • Kiểm tra tổng quan được các đơn hàng theo trạng thái, bao nhiêu đơn đã hoàn thành, đang giao hàng, xác nhận và chờ xác nhận, đơn hủy…
 • Theo dõi và phát hiện các đơn xử lý chậm, tức trạng thái “Chờ xác nhận” và thời gian từ lúc tạo đơn tới hiện tại quá lâu mà chưa được xử lý (10’, 15’…), kịp thời kiểm tra và push bộ phận nhận đơn tại nhà hàng tiếp nhận và xử lý: có thể do nhân viên dưới cửa hàng không chú ý, có thể do hệ thống mạng có vấn đề mà chưa nhận được đơn hàng đẩy về từ hệ thống CRM…

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?