1. Home
  2. Docs
  3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
  4. IV. Tài khoản lễ tân

IV. Tài khoản lễ tân

Nhân viên lễ tân/quản lý có thể theo dõi đơn/xử lý đơn/tạo đơn đặt bàn trên cả trang CMS booking và App tiếp đón.

Articles

How can we help?