1. Home
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM IPOS BOOKING V1.0
 3. I. Giới thiệu sản phầm iPOS Booking

I. Giới thiệu sản phầm iPOS Booking

A. Tính năng chính của sản phẩm :

 1. Tính năng quản lý trực quan, bao quát dễ dàng nắm bắt tình hình .
 2. Theo dõi tình trạng các đơn hàng theo trạng thái thực tế
 3. Nhận thông báo khi có đơn đặt bàn mới để xác nhận nhanh nhất( Telegram, Notify App ) đồng thời khi chuẩn bị đến giờ khách đặt sẽ hiển thị trên màn tiếp đón ở App hay báo đỏ ở CMS để có sự chuẩn bị tốt nhất
 4. Tự động xếp bàn dựa theo các tiêu chí khách hàng đặt
 5. Tự động gửi tin nhắn thông báo khách hàng ( Đặt thành công , Sắp đến giờ dùng bữa, Sửa đổi thông tin đặt bàn … )
 6. Tạo ra iframe & link đặt bàn và thương hiệu hóa giao diện
 7. Tự động cảnh báo hết bàn khi khách hàng đặt bàn
 8. Tùy biến giao diện bàn và cấu hình bàn thông minh
 9. In mẫu phiếu đặt bàn ngay trên phần mềm

 

B. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận tham gia :

 1. Chủ thương hiệu : Tài khoản Owner – sử dụng trang CMS
  • Cấu hình thương hiệu/ trang đặt bàn
  • Cấu hình thông tin nhà hàng, trạng thái cho phép đặt bàn của từng nhà hàng
  • Cấu hình mẫu tin nhắn phản hồi
  • Quản lý tag đơn đặt bàn
  • Khởi tạo tài khoản quản lý
  • Xem báo cáo toàn bộ cửa hàng thuộc thương hiệu

2. Quản lý nhà hàng : Tài khoản quản lý – được tạo bởi tài khoản Owner – sử dụng trang CMS và App tiếp đón

  • Quản lý được các cửa hàng theo phân quyền của owner
  • Cấu hình thời gian nhận đơn đặt bàn
  • Cấu hình giới hạn đặt bàn
  • Cấu hình bàn và sơ đồ bàn
  • Theo dõi đơn đặt bàn ( thêm, sửa, xóa ) / In phiếu đặt bàn/ Xem danh sách đơn đặt bàn/ Xem báo cáo của cửa hàng được phân quyền
  • Danh sách khách hàng ( thêm, sửa, xóa )
  • Tạo tài khoản lễ tân

3. Lễ tân nhà hàng : Tài khoản lễ tân – được tạo bởi tài khoản Quản lý – sử dụng trang CMS và App tiếp đón

  • Theo dõi đơn đặt bàn ( thêm, sửa, xóa )
  • In phiếu đặt bàn
  • Danh sách khách hàng ( thêm, sửa, xóa )
Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?