1. Home
  2. Hướng dẫn kết nối OA và nhận đơn order online từ kênh Zalo
  3. Kết nối Zalo

Kết nối Zalo

Kết nối CRM với OA Zalo

Sau khi kết nối OA Zalo của thương hiệu với phần mềm CRM, khách hàng có thể thực hiện các thao tác khi truy cập vào OA.

Hướng dẫn chi tiết

I. Kết nối OA Zalo với CRM

Bước 1: Truy cập Cài đặt Zalo

Bước 2: Ấn Kết nối OA Zalo > Tự động mở popup cấp quyền cho FB App Live > chọn OA Zalo cần kết nối > chọn “Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account” > Ấn Cho phép

Bước 3: Hiển thị ID của OA Zalo sau khi kết nối thành công

II. Biên tập nội dung tin nhắn hiển thị

Sau khi kết nối, CRM đã tự động tạo các tin nhắn mặc định. Các tin nhắn chưa thêm ảnh sẽ tự động hiển thị ảnh banner thương hiệu. Bạn cần sửa nội dung các tin nhắn bằng cách:

Bước 1: Chọn tab Cài đặt chức năng > Chọn chức năng

Bước 2: Chọn chức năng Đăng ký > Chọn Tin nhắn yêu cầu đăng kí > Chọn loại tin nhắn Ảnh và đường dẫn > Thêm ảnh, sửa Tiêu đề, Mô tả > Lưu

Bước 3: Chọn Tin nhắn đăng kí thành công > Chọn loại tin nhắn Ảnh và đường dẫn > Thêm ảnh, sửa Tiêu đề, Mô tả > Lưu

Bước 4: Chọn các tin nhắn Mã tích điểm, Xem điểm tích lũy > Chỉnh sửa tương tự bước 2 và bước 3

Bước 5: Chỉnh sửa tin nhắn Đặt hàng và Đặt bàn (nếu có)

III. Cài đặt Menu hiển thị dưới chân cửa sổ chat

Bước 1: Truy cập OA Zalo > Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản

Bước 2: Chính sửa mục Thiết lập menu

]

Bước 3: Thêm menu Cha: Nhập tên Menu > Chọn vị trí > Chọn loại Menu cha > Ấn Lưu

Bước 4: Chọn menu con > Thêm menu con > Nhập tên menu > Chọn loại menu > Nhập chi tiết phù hợp > Ấn Lưu

Với loại menu truy vấn tự động > nhập truy vấn có ký tự #

Tên chức năng Tên truy vấn tự động
Tích điểm #checkin
Đổi điểm #exchange_point
Mã giảm giá #avairable_voucher
Thông tin thành viên #getpoint
Đặt bàn #booking
Đặt giao hàng #orderonline
Đặt hàng theo cửa hàng #orderonline_select_pos
Danh sách cửa hàng #getlistpos

 

Lưu ý:

Nếu thương hiệu của bạn có thực đơn giao hàng của các nhà hàng khác nhau, bạn cần chọn truy vấn tự động “Đặt hàng theo cửa hàng”

– Với loại menu mở trang web > Nhập link web

– Với loại menu Gọi điện > Nhập số điện thoại

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?