1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIA HẠN PHẦN MỀM FABI POS
  3. Kiểm tra kết quả kết quả gia hạn bản quyền

Kiểm tra kết quả kết quả gia hạn bản quyền

  • Để kiểm tra thời gian bản quyền của điểm bán hàng trên CMS Fabi, khách hàng quay trở lại trang chủ chọn mục Nhà hàng để kiểm tra lại thời hạn bản quyền mới

  • Để kiểm tra thời gian bản quyền của điểm bán hàng trên Fabi Manager, truy cập ứng dụng Fabi Manager chọn danh mục Tài khoản, chọn Thông tin quản lý để xem thời gian bản quyền của các điểm bán hàng trong hệ thống

  • Để kiểm tra thời gian bản quyền của điểm bán hàng trên Fabi Pos, đăng nhập tài khoản quản trị trên Fabi Pos, chọn Nhà hàng, chọn Thông tin nhà hàng

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?