1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIA HẠN PHẦN MỀM FABI POS
  3. Gia hạn trên App FABi Manager (Android)

Gia hạn trên App FABi Manager (Android)

  • B1: Truy cập ứng dụng Fabi Manager chọn danh mục Tài khoản, chọn Danh sách cửa hàng sắp hết hạn bản quyền, chọn điểm Hết hạn cần gia hạn bản quyền

  • B2: Xem danh sách các Gói bản quyền, chọn Chọn mua gói gian hạn cần mua

  • B3: Tích chọn Xuất hóa đơn đỏ khi có nhu cầu lấy hóa đơn VAT, nhập đúng thông tin xuất VAT. Chọn ví Momo/ ZaloPay và chọn Thanh toán

  • B4: Sau khi chọn Thanh toán trên ứng dụng Fabi Manager, giao dịch được chuyển sang Ví Momo, khách hàng sử dụng Ví Momo để tiến hành thanh toán

  • B5: Sau khi thanh toán thành công qua ví, giao diện App sẽ chuyển về giao diện Thông tin quản lý. Nhấn OK để kết thúc quy trình gia hạn

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?