1. Home
  2. HƯỚNG DẪN GIA HẠN PHẦN MỀM FABI POS
  3. Gia hạn trên CMS Fabi

Gia hạn trên CMS Fabi

  • B1: Truy cập trang web https://fabi.ipos.vn/ chọn Nhà hàng để kiểm tra thông tin hạn bản quyền và gia hạn bản quyền cho điểm bán hàng. Từ danh sách điểm bán hàng, bấm Gia hạn bản quyền cho cửa hàng cần gia hạn

  • B2: Xem danh sách các Gói bản quyền, chọn Chọn mua gói gian hạn cần mua

  • B3: Tích chọn Xuất hóa đơn đỏ khi có nhu cầu lấy hóa đơn VAT, nhập đúng thông tin xuất VAT. Chọn ví tương ứng để thực hiện thanh toán (Momo hoặc ZaloPay) và chọn Thanh toán

  • B4: Sau khi chọn Thanh toán, giao dịch được chuyển sang cổng thanh toán Ví điện tử, khách hàng sử dụng App Ví điện tử quét mã QR để tiến hành thanh toán

  • B5: Sau khi thanh toán thành công trang cổng thanh toán sẽ chuyển về giao diện CMS Fabi với thông báo Gia hạn bản quyền thành công. Kết thúc quy trình gia hạn

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?