1. Home
  2. THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
  3. Máy in tem nhãn iTP3350
  4. Hướng dẫn cài đặt máy in iTP3350

Hướng dẫn cài đặt máy in iTP3350

  • Bước 1: Tải driver về máy và tiến hành mở lên cài đặt.

Bấm vào đây để tải về

  • Bước 2: Chọn ngôn ngữ cài đặt.

  • Bước 3: Chọn “I accept the agreement” -> Chọn “Next” để tiếp tục.

  • Bước 4: Chọn đúng Model của máy in: “iTP3350” -> Chọn “Next” để tiếp tục.

  • Bước 5: Chọn “Install” để tiếp tục cài đặt.

  • Bước 6: Bấm “Finish” để hoàn tất cài đặt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?