1. Home
  2. THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
  3. Máy in iTP86
  4. Hướng dẫn cài đặt máy in iTP86

Hướng dẫn cài đặt máy in iTP86

  • Bước 1: Tải driver về máy và tiến hành mở lên cài đặt.

Bấm vào đây để tải về

  • Bước 2: Chọn model cần cài đặt -> Chọn “Next” để tiếp tục.

  • Bước 3: Chọn Port cần cài đặt -> Chọn ” Install Printer Driver” để cài đặt.

  • Bước 4: Chọn “OK” để hoàn tất cài đặt.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?