TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (FABi)

  1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (FABi)
  4. Tích hợp hệ thống Fabi- GrabExpress

Tích hợp hệ thống Fabi- GrabExpress

1. Khai báo tích hợp hệ thống GrabExpress trên CMS FABi

  • Bước 1: Đăng nhập CMS Fabi => Ứng Dụng => GrabExpress => Khai báo các thông số sau:
– Chọn cửa hàng cần kết nối GrabExpress
– Điền số điện thoại liên hệ tương ứng để tài xế liên hệ khi nhận đơn.
– Email: điền chính xác Email phục vụ việc GrabExpress xuất hóa đơn VAT cho Merchant (nếu có nhu cầu).
  • Bước 2: Lưu cấu hình

2. Khai báo thông tin cửa hàng trên CMS FABi

  • Bước 1: Tiếp tục chọn Tab Nhà Hàng => Chọn nhà hàng cần kết  nối => Double click để khai báo thông tin.

  • Bước 2: Tại giao diện thông tin chi tiết điểm bán hàng người dùng cần khai báo chính xác vị trí Location( để hệ thống tính toán khoảng cách phục vụ việc giao hàng).

  • Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất việc khai báo thông tin

How can we help?