TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (FABi)

  1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (FABi)
  3. Tích hợp hệ thống FABi- GrabExpress

Tích hợp hệ thống FABi- GrabExpress

1. Khai báo tích hợp hệ thống GrabExpress trên CMS FABi

  • Bước 1: Đăng nhập CMS FABi => Chọn “Ứng Dụng” => Chọn “GrabExpress“.
  • Bước 2: Điền các thông số và chọn “Lưu cấu hình” để hoàn tất thao tác.

Cửa hàng: Chọn cửa hàng cần kết nối GrabExpress.

Số điện thoại: Điền số điện thoại liên hệ tương ứng để tài xế liên hệ khi nhận đơn.

Email: điền chính xác Email phục vụ việc GrabExpress xuất hóa đơn VAT cho Merchant (nếu có nhu cầu).

Mã voucher: Điền mã voucher nếu có, mã này sẽ được hệ thống áp dụng tự động vào các đơn hàng khi đặt.

2. Khai báo thông tin cửa hàng trên CMS FABi

  • Bước 1: Tiếp tục chọn Tab Nhà Hàng => Chọn nhà hàng cần kết  nối => Double click để khai báo thông tin.

  • Bước 2: Tại giao diện thông tin chi tiết điểm bán hàng người dùng cần khai báo chính xác vị trí Location( để hệ thống tính toán khoảng cách phục vụ việc giao hàng).

  • Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất việc khai báo thông tin.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?