1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI AHAMOVE (POS PC)
  4. Cấu hình hạ tầng POS PC

Cấu hình hạ tầng POS PC

  • Bước 1: Cấu hình nhà hàng cho phép nhận đơn Deli trên phần mềm Quản lý từ xa của POS PC
– Chọn điểm tổng IPOS – Quản trị – Điểm bán hàng – chọn nhà hàng cần cấu hình – tick Deli
  • Bước 2: cấu hình user nhận đơn deli và user giao vận trên phần mềm Bán Hàng của POS PC tại cửa hàng

– Chọn Quản trị – Biến hệ thống – Hệ thống – tab Other – điền tên user

How can we help?