HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MÃ TOKEN

 1. Home
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MÃ TOKEN
 3. Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Cách lấy mã Token

Trên FABi Manager

 • Tại giao diện phần mềm => Chọn tab Tài khoản.

 • Chọn vào danh mục Lẫy mã Token hỗ trợ

 • Chọn vào Tạo mã Token để tạo mã Token và gửi cho bộ phận support.

Sử dụng mã Token

 1. FABi MANAGER
 • B1: Ở giao diện đăng nhập phần mềm, ta chọn vào Đăng nhập bằng mã Token

 • B2: Sau đó nhập mã Token vào ô và nhấn Đăng nhập

2. FABi CMS

 • Tại giao diện đăng nhập trên website

 • Nhập mã Token vào ô và nhấn Đăng nhập

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?