1. Home
 2. Hướng dẫn sử dụng iPOS POS FABi
 3. Các bước chuẩn bị và lưu ý triển khai

Các bước chuẩn bị và lưu ý triển khai

 • Nắm được mô hình thực tế Khách hàng vận hành
 • Chuẩn bị thiết bị, dữ liệu để training
 • Kiểm tra hạ tầng như: ổ điện, hệ thống mạng, nhân sự đào tạo từng bộ phận có đảm bảo để triển khai không. Trong trường hợp chưa có đầy đủ hạ tầng nhưng vẫn có nhân sự đào tạo thì sử dụng thiết bị của mình để traning trước, sau đó tiến hành lắp đặt hạ tầng sau.
 • Có đầu mối chính nghiệm thu sản phẩm, cũng chính là đầu mối chính tiếp nhận sản phẩm. Trong trường hợp đầu mối chính bận việc cần ủy thác cho 1 bạn có trách nhiệm tương đương
 • Một số lưu ý trong quá trình training:
  – Hướng khách hàng làm theo qui chuẩn các bước của sản phẩm iPOS
  – Training nghiệp vụ sản phẩm đúng đối tượng tiếp nhận và nên traning theo nhóm (Tránh nhân viên nghỉ việc phải training lại). Không dồn quá tải kiến thức nhiều sản phẩm hoặc quá nhiều chức năng của 1 sản phẩm vào 1 đối tượng
  – Tránh trả lời lan man các vấn đề khách hàng hỏi trong quá trình traning. Các câu hỏi sẽ ghi nhận và trả lời sau khi kết thúc training
  – Yêu cầu khách hàng ghi chép lại đầy đủ các thông tin hoặc có thể ghi âm
  – Yêu cầu khách hàng phải thao tác thực hành sau mỗi chức năng. Trường hợp nghiệp vụ hoặc chức năng khó đối với Khách thì yêu cầu Khách hàng trực tiếp thao tác ít nhất 3 lần/1 nghiệp vụ. Ví dụ: Khách hàng là nhân viên chưa có kinh nghiệm kế toán thì khi training qui trình quản lý kho trên IVT cần ít nhất 3 ví dụ thực tế để nhân viên thực hành.
  – Tùy theo từng mô hình, đặc thù để traing các tính năng trọng tâm khách hàng nắm được sản phẩm (Nên đi từ dễ tới khó)
  – Không nên training dồn dập, để khách hàng có thời gian cảm thụ kiến thức
  – Nên gán chức năng sản phẩm với câu chuyện thực tiễn để khách hàng dễ ghi nhớ. Ví dụ: Khi nói chức năng “Chuyển chỗ” trên phần mềm PosFabi chẳng hạn: Do khu vực bàn A1 hỏng điều hòa nên khách hàng cần chuyển sang bàn B1. Thao tác phần mềm sẽ thực hiện như sau:….
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?