1. Home
  2. Hướng dẫn gửi bài viết OA và tạo quảng cáo Facebook
  3. Hướng dẫn quảng cáo kênh bán hàng trên Facebook

Hướng dẫn quảng cáo kênh bán hàng trên Facebook

Bước 1: Tạo bài viết giới thiệu ưu đãi và hướng dẫn cách đặt giao hàng

  • Tham khảo bài viết của một thương hiệu F&B:

Bước 2: Thực hiện các bước sau để tạo quảng cáo cho bài viết

  • Truy cập tài khoản quảng cáo > Tạo quảng cáo mới 

Tạo quảng cáo mới

  • Chọn loại chiến dịch engagement > Nhập tên chiến dịch

Nhập tên chiến dịch

  • Chọn đối tượng hiển thị quảng cáo: khu vực Hà Nội/ HCM, độ tuổi từ 16-35, sở thích Food and drink

Chọn đối tượng hiển thị

  • Chọn tự động chọn vị trí hiển thị quảng cáo > Nhập ngân sách dự kiến cho quảng cáo, ví dụ 100k 1 ngày.

Chọn vị trí quảng cáo và ngân sách

  • Chọn bài viết đã tạo > Ấn Tạo quảng cáo

Chọn bài viết đã tạo và ấn tạo quảng cáo

Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?