1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn gửi bài viết OA và tạo quảng cáo Facebook
  4. Hướng dẫn gửi bài viết ưu đãi cho khách hàng truy cập vào OA Zalo

Hướng dẫn gửi bài viết ưu đãi cho khách hàng truy cập vào OA Zalo

 Bước 1: Tạo mã voucher ký tự cố định để mọi khách đặt hàng đều có thể sử dụng

 Bước 2: Tạo bài viết giới thiệu ưu đãi đặt hàng và hướng dẫn cách đặt giao hàng

 Bước 3: Gửi bài viết cho khách hàng đã truy cập vào OA Zalo

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?