1. Home
 2. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI IPOS.VN (PHẦN MỀM FABI) – GRABFOOD
 3. Chuẩn bị dữ liệu gian hàng Grabfood

Chuẩn bị dữ liệu gian hàng Grabfood

Khi Khách Hàng kết nối phần mềm bán hàng Fabi với gian hàng Grabfood, Việc chuẩn bị các dữ liệu cơ bản của gian hàng Grabfood ở đầu hệ thống iPOS.vn là bắt buộc. Vì menu thể hiện trên gian hàng Grabfood cho người dùng order sẽ được đồng bộ từ hệ thống iPOS.vn. Có 2 mục chính cần Khách Hàng chuẩn bị là khung giờ mở bán và nội dung menu của gian hàng.

1. Khung giờ mở bán của gian hàng

B1. Trên trang iPOS CRM, chọn “Nhà hàng và thực đơn” -> “Nhà hàng”

B2. Chọn “Cài đặt” -> “Thời gian bán giao hàng”

B3. Chọn “Tạo mới” ->  Chọn ngày trong tuần -> Nhập khung giờ mở bán

 

2. Nội dung menu của gian hàng

 

* Nội dung món ăn

 • B1. Trên trang iPOS CRM, chọn “Nhà hàng và thực đơn” -> “Nhà hàng”

 • B2. Chọn “Cài đặt” -> “Thực đơn”

 • B3. Chọn món ăn cần chỉnh sửa và ấn “Chỉnh sửa”. Có thể tìm kiếm món cần chỉnh sửa bằng bộ lọc ở phía trên.

 • B4. Chỉnh sửa các nội dung món ăn: hình ảnh, mô tả, thứ tự hiển thị, có bán hoặc không bán. Sau đó ấn “Cập nhật”. Thực hiện các thao tác tương tự cho món ăn khác đến khi hoàn thành.

Lưu ý: Dung lượng ảnh <= 500KB, kích thước 750 x 750, không bán các món rượu bia, thuốc lá,… theo quy định của Grabfood, không đồng bộ được loại combo sang grabfood.

* Thay đổi giá bán trên gian hàng Grabfood

Giá bán của món thể hiện trên gian hàng Grabfood mặc định sẽ bằng với giá bán tại quán. Nếu Khách Hàng có nhu cầu thay đổi giá bán trên gian hàng Grabfood khác với giá bán tại quán thì thực hiện như sau:

 • B1. Trên trang Fabi.ipos.vn chọn “Thực đơn”

 • B2. Chọn “Tiện ích” -> “Cấu hình giá theo nguồn”.

 • B3. Chọn thành phố. chọn món cần thay đổi giá bán -> chọn nguồn đơn “MANG VỀ” -> nhập giá bán trên Grabfood. Lặp lại với toàn bộ món cần thay đổi giá và ấn “Lưu”.

 

3. Chọn thiết bị nhận đơn hàng tại quán

 

 • B1. Đăng nhập vào trang fabi.ipos.vn

 • B2. Chọn nhà hàng tương ứng.

 • B3. Ở mục “Thiết bị”, chọn Thiết bị nhận đơn online.

 

4. Tạo “Kênh bán hàng” để có báo cáo đối soát thanh toán

 

Khách Hàng cần tạo “kênh bán hàng” theo các bước sau để có được báo cáo đối soát với các khoản thanh toán từ Grabfood:

 • B1. Đăng nhập vào trang fabi.ipos.vn, chọn mục “Nhà hàng”

 • B2. Chọn mục “Nguồn đơn hàng” -> Bấm “Thêm nguồn đơn hàng”

 • B3. Điền tên nguồn đơn hàng là “GRABFOOD” -> ấn “Lưu”

 • B4. Chọn mục “Nhà hàng”

 • B5. Chọn mục “Phương thức thanh toán” -> Bấm “Tạo phương thức mới”

 • B6. Tích nhập mã PTTT -> nhập mã PTTT “GRAB_ONLINE” -> chọn cửa hàng áp dụng -> nhập tên PTTT “GRAB_ONLINE” -> Ấn “Lưu”

 • B7. Chọn mục “Kênh bán hàng”

 • B8. Chọn nguồn “GRABFOOD” -> nhập hoa hồng cắt cho đối tác Grabfood -> tích chọn “Áp dụng cho đơn hàng online” -> chọn HTTT “Trả sau” -> chọn PTTT “GRAB_ONLINE” -> ấn “Lưu”

 

Sau khi hoàn thành chuẩn bị dữ liệu, Khách Hàng vui lòng xác nhận hoàn thành khâu chuẩn bị dữ liệu theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị dữ liệu, nếu có bất kì thắc mắc nào cần giải đáp, Khách Hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 4766 – nhánh 2 để được hỗ trợ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?