1. Home
  2. Docs
  3. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (POS PC)
  4. Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

  • Bước 1: Truy cập CRM qua đường dẫn https://crm.ipos.vn
  • Bước 2: Chọn mục Kết Nối -> GrabExpress

  • Bước 3: Chọn thêm cấu hình và khai báo các thông số, bấm Lưu cấu hình để hoàn tất kết nối

– Thêm Cấu Hình:

– Cửa hàng: Chọn cửa hàng cần kết nối GrabExpress.

– Số điện thoại: Điền số điện thoại liên hệ tương ứng để tài xế liên hệ khi nhận đơn.

– Email: điền chính xác Email phục vụ việc GrabExpress xuất hóa đơn VAT cho Merchant (nếu có nhu cầu).

– Mã voucher: Điền mã voucher nếu có, mã này sẽ được hệ thống áp dụng tự động vào các đơn hàng khi đặt.

How can we help?