1. Home
  2. TÀI LIỆU VẬN HÀNH KẾT NỐI GRABEXPRESS (POS PC)
  3. Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

Tích hợp hệ thống POS PC – GrabExpress

  • Bước 1: Truy cập CRM qua đường dẫn https://crm.ipos.vn
  • Bước 2: Chọn mục Kết Nối -> GrabExpress

  • Bước 3: Chọn thêm cấu hình và khai báo các thông số, bấm Lưu cấu hình để hoàn tất kết nối

– Thêm Cấu Hình:

– Cửa hàng: Chọn cửa hàng cần kết nối GrabExpress.

– Số điện thoại: Điền số điện thoại liên hệ tương ứng để tài xế liên hệ khi nhận đơn.

– Email: điền chính xác Email phục vụ việc GrabExpress xuất hóa đơn VAT cho Merchant (nếu có nhu cầu).

– Mã voucher: Điền mã voucher nếu có, mã này sẽ được hệ thống áp dụng tự động vào các đơn hàng khi đặt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?