1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng O2O TRẢ SAU
  3. [O2O] Cập nhật tháng 3/2023
  4. Tính năng chỉ cho phép order O2O tại nhà hàng
  5. Thao tác cấu hình

Thao tác cấu hình

  • Bước 1: Đăng nhập vào CRM -> Chọn vào chức năng “Trải nghiệm O2O” -> Chọn “Cấu hình O2O“.

  • Bước 2: Tại chức năng cài đặt mạng wifi -> Chọn mở tính năng -> nhập các thông tin cần cấu hình.

1. Xác thực bằng định vị: cấu hình cho phép thực khách đặt hàng dựa vào vị trí khoảng cách đến nhà hàng.

Lưu ý:

  • Tính năng yêu cầu thực khách phải cho phép truy cập định vị hoặc bắt buộc phải mở định vị.
  • Sẽ có sai số tùy vào diện tích của quán chúng tôi khuyên dùng nên để khoảng cách tối thiểu là 50m.

2. Xác thực bằng địa chỉ IP: cấu hình cho phép thực khách đặt hàng khi đã truy cập vào đúng wifi đã được chỉ định, tính năng sẽ có 2 tùy chọn.

  • Tự nhập địa chỉ IP (Chỉ sử dụng khi nhà hàng có địa chỉ IP internet cố định): nhập địa chỉ IP internet.

Cách thức kiểm tra địa chỉ ip internet: truy cập https://ping.eu/ -> Mục Your IP is chính là địa chỉ IP internet

  • Sử dụng dải địa chị IP của thiết bị POS/PDA: phần mềm tự động lấy thông số IP của mạng tại nhà hàng.

3. Thêm mạng mới: Tính năng cho phép cài đặt tên wifi và mật khẩu hiển thị lên O2O, mục đích giúp thực khách chủ động biết thông tin đăng nhập của wifi.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?