Xuất kho trả lại nhà cung cấp

Mô tả nghiệp vụ Với các mặt hàng đã nhập kho, phát hiện hàng sai quy cách, lỗi, hỏng… cần trả lại hàng cho nhà cung cấp, thực hiện xuất trả lại nhà cung cấp Khi xuất kho trả lại nhà cung cấp, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau: – Ghi nhận …

Xuất kho trả lại nhà cung cấp Read More »