Xuất điều chuyển nội bộ

Mô tả nghiệp vụ Xuất điều chuyển nội bộ được hiểu là việc ghi nhận điều chuyển hàng giữa các đơn vị trong cùng một chuỗi, điều chuyển theo giá vốn của hàng hóa. Khi điểm xuất làm phiếu xuất điều chuyển nội bộ, điểm nhận sẽ tự động sinh phiếu nhập điều chuyển nội …

Xuất điều chuyển nội bộ Read More »