Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị

Mô tả nghiệp vụ Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị được hiểu trong một nhà hàng, khâu quản lý hàng hóa được tổ chức thành nhiều kho, ví dụ kho BAR, kho BẾP, kho CCDC, cần chuyển hàng từ kho này sang kho kia. Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết Để thực …

Xuất chuyển kho trong cùng một đơn vị Read More »