Xuất chuyển kho giữa các đơn vị

Mục đích dùng để xuất kho hàng hóa từ kho của đơn vị (nhà hàng) này sang kho của đơn vị (nhà hàng) khác cùng 1 hệ thống nhà hàng hay doanh nghiệp. Có 2 phương án xuất chuyển nội bộ giữa các đơn vị: – Bán hàng nội bộ: Có tính doanh thu cho …

Xuất chuyển kho giữa các đơn vị Read More »